×
Αλλο ΚUΒΟΤΑ-ΙΣΕΚΙ-ΥΑΝΜΑΡ-ΜΙΤΣ
Αλλο ΚUΒΟΤΑ-ΙΣΕΚΙ-ΥΑΝΜΑΡ-ΜΙΤΣ
Πετρέλαιο  
0 hrs
3 / 12
3 / 12 Ρωτήστε τιμή
Τρακτέρ Standard   Πετρέλαιο     0 hrs 
Ρωτήστε τιμή
Yanmar ΚΕ 40 ΡΕΒΕΡΣΑ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Yanmar ΚΕ 40 ΡΕΒΕΡΣΑ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 957 ώρες
957 hrs
850cc / 20bhp 1 / 12
1 / 12 € 4.500 
Αμπελουργικά τρακτέρ 850cc / 20bhp     Πετρέλαιο     957 hrs 
€ 4.500 
Yanmar ΚΕ 40 ΡΕΒΕΡΣΑ 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Yanmar ΚΕ 40 ΡΕΒΕΡΣΑ 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Πετρέλαιο 957 ώρες
957 hrs
850cc / 20bhp 1 / 12
1 / 12 € 4.500 
Δενδροκομικά τρακτέρ 850cc / 20bhp     Πετρέλαιο     957 hrs 
€ 4.500 
Yanmar KE 40 ΑΒΑΦΟ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Yanmar KE 40 ΑΒΑΦΟ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 957 ώρες
957 hrs
850cc / 20bhp 1 / 12
1 / 12 € 4.500 
Τρακτέρ Standard 850cc / 20bhp     Πετρέλαιο     957 hrs 
€ 4.500 
Mitsubishi MT-155[ ΡΕΒΕΡΣΑ] ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Mitsubishi MT-155[ ΡΕΒΕΡΣΑ] ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 174 ώρες
174 hrs
850cc / 20bhp 6 / 10
6 / 10 € 5.000 
Δενδροκομικά τρακτέρ 850cc / 20bhp     Πετρέλαιο     174 hrs 
€ 5.000 
Mitsubishi MT-155 ΜΠΕΝΕΤΟΣ [20 HP]
Mitsubishi MT-155 ΜΠΕΝΕΤΟΣ [20 HP]
Πετρέλαιο 174 ώρες
174 hrs
850cc / 20bhp 6 / 10
6 / 10 € 5.000 
Τρακτέρ Standard 850cc / 20bhp     Πετρέλαιο     174 hrs 
€ 5.000 
Kubota ASTE A-175 [23 HP] PROSFORA
Kubota ASTE A-175 [23 HP] PROSFORA
Πετρέλαιο 444 ώρες
444 hrs
950cc / 23bhp 9 / 10
9 / 10 € 5.300 
Δενδροκομικά τρακτέρ 950cc / 23bhp     Πετρέλαιο     444 hrs 
€ 5.300 
Kubota ASTE A-175 [23 HP] PROSFORA
Kubota ASTE A-175 [23 HP] PROSFORA
Πετρέλαιο 444 ώρες
444 hrs
950cc / 23bhp 9 / 10
9 / 10 € 5.300 
Αμπελουργικά τρακτέρ 950cc / 23bhp     Πετρέλαιο     444 hrs 
€ 5.300 
Kubota ASTE A-175 [23 HP] PROSFORA
Kubota ASTE A-175 [23 HP] PROSFORA
Πετρέλαιο 444 ώρες
444 hrs
950cc / 23bhp 9 / 10
9 / 10 € 5.300 
Τρακτέρ Standard 950cc / 23bhp     Πετρέλαιο     444 hrs 
€ 5.300 
Yanmar FF-205 [28 HP] [ ΜΠΕΝΕΤΟΣ]
Yanmar FF-205 [28 HP] [ ΜΠΕΝΕΤΟΣ]
Πετρέλαιο 268 ώρες
268 hrs
28bhp 9 / 09
9 / 09 € 5.500 
Δενδροκομικά τρακτέρ cc / 28bhp     Πετρέλαιο     268 hrs 
€ 5.500 
Yanmar FF-205 [28 HP] [ ΜΠΕΝΕΤΟΣ]
Yanmar FF-205 [28 HP] [ ΜΠΕΝΕΤΟΣ]
Πετρέλαιο 268 ώρες
268 hrs
28bhp 9 / 09
9 / 09 € 5.500 
Αμπελουργικά τρακτέρ cc / 28bhp     Πετρέλαιο     268 hrs 
€ 5.500 
Yanmar FF-205 [28 HP] ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Yanmar FF-205 [28 HP] ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 268 ώρες
268 hrs
28bhp 9 / 09
9 / 09 € 5.500 
Τρακτέρ Standard cc / 28bhp     Πετρέλαιο     268 hrs 
€ 5.500 
Mitsubishi MT-205-ΜΠΕΝΕΤΟΣ PROSFORA
Mitsubishi MT-205-ΜΠΕΝΕΤΟΣ PROSFORA
Πετρέλαιο 561 ώρες
561 hrs
1300cc / 28bhp 5 / 09
5 / 09 € 5.500 
Αμπελουργικά τρακτέρ 1300cc / 28bhp     Πετρέλαιο     561 hrs 
€ 5.500 
Mitsubishi MT-205-REBERSA PROSFORA
Mitsubishi MT-205-REBERSA PROSFORA
Πετρέλαιο 561 ώρες
561 hrs
1300cc / 28bhp 5 / 09
5 / 09 € 5.500 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1300cc / 28bhp     Πετρέλαιο     561 hrs 
€ 5.500 
Mitsubishi MT-205-ΜΠΕΝΕΤΟΣ [27 HP]
Mitsubishi MT-205-ΜΠΕΝΕΤΟΣ [27 HP]
Πετρέλαιο 561 ώρες
561 hrs
1300cc / 28bhp 5 / 09
5 / 09 € 5.500 
Τρακτέρ Standard 1300cc / 28bhp     Πετρέλαιο     561 hrs 
€ 5.500 
Αλλο HITACHI CTX-18 [KUBOTA GB18]
Αλλο HITACHI CTX-18 [KUBOTA GB18]
Πετρέλαιο 311 ώρες
311 hrs
1005cc / 25bhp 12 / 12
12 / 12 € 5.800 
Τρακτέρ Standard 1005cc / 25bhp     Πετρέλαιο     311 hrs 
€ 5.800 
Hinomoto CX-19 [KUBOTA ASTE 19] [YDR/TY
Hinomoto CX-19 [KUBOTA ASTE 19] [YDR/TY
Πετρέλαιο 821 ώρες
821 hrs
1005cc / 26bhp 1 / 09
1 / 09 € 5.900 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1005cc / 26bhp     Πετρέλαιο     821 hrs 
€ 5.900 
Hinomoto CX-19 [KUBOTA ASTE 19] [YDR/TY
Hinomoto CX-19 [KUBOTA ASTE 19] [YDR/TY
Πετρέλαιο 821 ώρες
821 hrs
1005cc / 26bhp 1 / 09
1 / 09 € 5.900 
Τρακτέρ Standard 1005cc / 26bhp     Πετρέλαιο     821 hrs 
€ 5.900 
Iseki TA 207 [28 HP] ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Iseki TA 207 [28 HP] ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Πετρέλαιο 683 ώρες
683 hrs
1350cc / 28bhp 1 / 10
1 / 10 € 6.000 
Αμπελουργικά τρακτέρ 1350cc / 28bhp     Πετρέλαιο     683 hrs 
€ 6.000 
Iseki TA 207 [28 HP] ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Iseki TA 207 [28 HP] ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Πετρέλαιο 683 ώρες
683 hrs
1350cc / 28bhp 1 / 10
1 / 10 € 6.000 
Τρακτέρ Standard 1350cc / 28bhp     Πετρέλαιο     683 hrs 
€ 6.000 
Iseki TA 207 [28 HP] ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Iseki TA 207 [28 HP] ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Πετρέλαιο 683 ώρες
683 hrs
1350cc / 28bhp 1 / 10
1 / 10 € 6.000 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1350cc / 28bhp     Πετρέλαιο     683 hrs 
€ 6.000 
Kubota GB-18-YDR/TY 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Kubota GB-18-YDR/TY 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Πετρέλαιο 753 ώρες
753 hrs
1050cc / 25bhp 2 / 10
2 / 10 € 6.300 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1050cc / 25bhp     Πετρέλαιο     753 hrs 
€ 6.300 
Kubota GB-18 25 HP] ΥΔΡ/ΤΙΜ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Kubota GB-18 25 HP] ΥΔΡ/ΤΙΜ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 753 ώρες
753 hrs
1050cc / 25bhp 2 / 10
2 / 10 € 6.300 
Τρακτέρ Standard 1050cc / 25bhp     Πετρέλαιο     753 hrs 
€ 6.300 
Kubota HITACHI CTX18 (KUBOTA GB18)
Kubota HITACHI CTX18 (KUBOTA GB18)
Πετρέλαιο 311 ώρες
311 hrs
1005cc / 25bhp 12 / 12
12 / 12 € 6.300 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1005cc / 25bhp     Πετρέλαιο     311 hrs 
€ 6.300 
Iseki TU-240 ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Iseki TU-240 ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 1.030 ώρες
1.030 hrs
1400cc / 32bhp 3 / 09
3 / 09 € 6.500 
Αμπελουργικά τρακτέρ 1400cc / 32bhp     Πετρέλαιο     1.030 hrs 
€ 6.500 
Kubota GB-20-YDR/TY ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Kubota GB-20-YDR/TY ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 248 ώρες
248 hrs
1105cc / 27bhp 1 / 11
1 / 11 € 6.500 
Αμπελουργικά τρακτέρ 1105cc / 27bhp     Πετρέλαιο     248 hrs 
€ 6.500 
Kubota GB-20 ΥΔΡ/ΤΜΝ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Kubota GB-20 ΥΔΡ/ΤΜΝ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 248 ώρες
248 hrs
1105cc / 27bhp 1 / 11
1 / 11 € 6.500 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1105cc / 27bhp     Πετρέλαιο     248 hrs 
€ 6.500 
Kubota GB-20 ΥΔΡ/TΜΝ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Kubota GB-20 ΥΔΡ/TΜΝ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Πετρέλαιο 248 ώρες
248 hrs
1105cc / 27bhp 1 / 11
1 / 11 € 6.500 
Τρακτέρ Standard 1105cc / 27bhp     Πετρέλαιο     248 hrs 
€ 6.500 
Hinomoto NX-220 [KUBOTA GL 221]
Hinomoto NX-220 [KUBOTA GL 221]
Πετρέλαιο 951 ώρες
951 hrs
1400cc / 30bhp 10 / 09
10 / 09 € 6.700 
Δενδροκομικά τρακτέρ 1400cc / 30bhp     Πετρέλαιο     951 hrs 
€ 6.700 
Hinomoto NX-220 [KUBOTA GL 220]
Hinomoto NX-220 [KUBOTA GL 220]
Πετρέλαιο 951 ώρες
951 hrs
1400cc / 30bhp 10 / 09
10 / 09 € 6.700 
Τρακτέρ Standard 1400cc / 30bhp     Πετρέλαιο     951 hrs 
€ 6.700 
Κλείσιμο [x]
 • Δεν έχετε δει κάποια αγγελία.
 • Δεν έχετε κάνει κάποια αναζήτηση.
Κλείσιμο [x]

Εδώ μπορείτε να παρκάρετε αγγελίες πατώντας στο κουτάκι Παρκάρισμα στις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν.

Θα παραμείνουν εδώ και την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε.

Μπορείτε να τα κάνετε σύγκριση πατώντας το κουμπί σύγκριση.

Για να αλλάξετε την σειρά πατάτε πάνω στην αγγελία και την τραβάτε εκεί που θέλετε.